Výpis obchodních podmínek.

Výpis obchodních podmínek

 • Internetový obchod 3D Kancelář je provozován společností:  Renata Dosedlová - 3D Shops, sídlem Janáčkova 1813/6,702 00 Ostrava, IČO 73882402, evidované u Městského úřadu v Orlové, Č.j.: MUOR 50735/2011, Sp. značka: MUOR S 8584/2011/ZU/BUK, (dále jen provozovatel)
 • Kontaktní údaje: Janáčkova 1813/6, 702 00 Ostrava , info@3dkancelar.cz

Objednání

 • Nabídka zboží je uvedena na stránkách internetového obchodu.
 • Po kliknutí na zboží uvedené v internetovém obchodě se zobrazí jeho popis, přesná cena bez a včetně DPH.
 • Kupující, prostřednictvím kliknutí uloží zboží do virtuálního nákupního košíku. Kupující má možnost před odesláním objednávky zjišťovat a odstraňovat chyby vzniklé při zadávání dat v objednávce, zejména má možnost jednotlivé položky z virtuálního košíku odstraňovat a kontrolovat a měnit údaje uvedené v objednávce, především množství a druh zboží a kontaktní údaje.
 • Před odesláním objednávky se kupujícímu zobrazí vždy všechno zboží uložené v nákupním košíku, cena tohoto zboží, množství jednotlivých položek (kusů), součet ceny všeho zboží uloženého v nákupním košíku a náklady na dopravu objednávaného zboží; ceny zboží se zobrazují jednak bez DPH, tak i včetně DPH.
 • Odesláním objednávky kliknutím na tlačítko "koupit" se považuje za návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy.
 • Objednávat zboží můžete některým z uvedených způsobů: info zde.
 • Provozovatel je povinen neprodleně potvrdit přijetí objednávky prostřednictvím e-mailové zprávy.  Kupující bude průběžně informován o jakékoliv změně stavu své objednávky.

Dodání

 • Objednané zboží bude zasláno prostřednictvím smluvních dopravců na uvedené jméno a adresu objednatele. V případě vícepoložkové objednávky mohou být jednotlivé položky expedovány z různých míst. Dopravce Vám zašle informaci o doručení zásilky na Váš telefon nebo e-mail.
 • Kupujícímu jsou účtovány náklady na dopravné ve výši 200,- Kč, v případě nadrozměrné zásilky max. 280,- Kč 

Platba

 • Způsob úhrady kupní ceny a s tím související způsob dodání:
 1. Dobírkou - kurýrní služba doručí zboží Kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce. Kupující platí za zboží při jeho převzetí: Na dobírku při předání zboží si účtujeme 70,-Kč včetně DPH.
 2. Převodem na účet předem - Po připsání částky na účet Provozovatele bude zboží neprodleně odesláno na doručovací adresu uvedenou v objednávce.
 3. Fakturou se lhůtou splatnosti - Pouze po předchozím dojednáním s majitelem obchodu a probíhá bezhotovostně a je realizována po posouzení kreditbility zákazníka. 

 

 

Odstoupení

 • Odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím - spotřebitelem - o odstoupení od kupní smlouvy musí být vždy druhá strana vždy informována a to dopisem nebo e-mailem, další forma je zcela nepřípustná.  
 • Od smlouvy uzavřené prostřednictvím našeho e-shopu můžete bez uvedení důvodu odstoupit do 14 dní po obdržení zboží. Tento postup je v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku. Náklady na vrácení zboží nese zákazník.
 • Kupující však není oprávněn od kupní smlouvy odstoupit: jedná-li se o zboží vyrobené na jeho zakázku.bylo-li zboží po jeho dodání kupujícímu opakovaně používáno.bylo-li zboží poškozeno Kupujícím.
 • V případě vrácení je pak povinen zboží dovézt nebo zaslat v bezvadném stavu s veškerým příslušenstvím a s kompletními doklady (doklad o koupi, návod, záruční list, pokud byl přiložen) a v původním obalu na vlastní náklady do sídla prodávajícího.
 • V odstoupení kupující uvede mj. číslo objednávky (uvedené v potvrzení přijetí objednávky) a datum nákupu, popř. číslo faktury.
 • Odstoupí-li Kupující oprávněně, je Provozovatel povinen vrátit kupní cenu (finanční částku uhrazenou kupujícím za zboží) Kupujícímu bezhotovostně připsáním na účet nebo složenkou zaslanou na adresu Kupujícího, a to nejpozději do 10 pracovních dní po doručení navráceného zboží. Dále bude částka vrácená jako kupní cena snížena o prokazatelné náklady na dopravné, za zaslání zboží Kupujícímu i vrácení od něj, jeho opětovné balení a případné další náklady bezprostředně související s možností opětovného prodeje vráceného zboží.

Reklamace

 • Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí a případné vady reklamovat u Provozovatele neprodleně po jejich zjištění.
 • Záruční doba činí 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží Kupujícím. Doba trvání záruky je zpravidla uvedena v záručním listě; není-li ke zboží vydán záruční list, uplatňuje Kupující práva z vad na základě dokladu o koupi zboží (faktury) vydaného Provozovatelem.
 • Záruka se nevztahuje: na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, na vady vzniklé nevhodným používáním zboží, vedlo-li k jeho poškození, na vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či dodavatelem v dokumentaci ke zboží, na vady vzniklé v důsledku poškození zboží živly (např. zásah blesku, povodně) nebo v důsledku přepětí v síti.
 • Místem uplatnění reklamace je provozovna Provozovatele uvedená v čl. 1.1.1 Obchodních podmínek pokud není uvedeno jinak.
 • Kupující reklamuje (uplatňuje svůj nárok z odpovědnosti za vady) bez zbytečného odkladu písemně popřípadě e-mailem (info@3dkancelar.cz) spolu s uvedením čísla objednávky, přesným písemným popisem vady a doklady o koupi zboží (faktura), popř. též záručním listem. Nedodá-li Kupující kompletní dokumentaci popř. popis vady, nepočíná běh lhůty k odstranění vady.
 • Kupující - spotřebitel má právo na vyřízení reklamace ve lhůtě dle právních předpisů - nejdéle však 30 dnů od písemného ohlášení.

Nevíte si rady?

Kontaktujte nás od 7-17h, každý všední den.