Potřebujete poradit? +420 606564375 (po-pá 8:00 - 16:00)
0

Odstoupení od smlouvy.

  • Odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím - spotřebitelem - o odstoupení od kupní smlouvy musí být vždy druhá strana vždy informována a to telefonicky, dopisem nebo e-mailem.
  • Od kupní smlouvy  můžete bez uvedení důvodu odstoupit do 14 dní po obdržení zboží. Tento postup je v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku. Náklady na vrácení zboží nese zákazník.
  • Kupující však není oprávněn od kupní smlouvy odstoupit:
  1. jedná-li se o zboží vyrobené na zakázku.
  2. bylo-li zboží po jeho dodání kupujícímu opakovaně používáno.
  3. bylo-li zboží poškozeno Kupujícím.

 

  • V případě vrácení je Kupující povinen zboží doručit v bezvadném stavu s veškerým příslušenstvím a s kompletními doklady (doklad o koupi, návod, záruční list, pokud byl přiložen) a v původním obalu na vlastní náklady do sídla prodávajícího.
  • V odstoupení Kupující uvede mj. číslo objednávky (uvedené v potvrzení přijetí objednávky) a datum nákupu, popř. číslo faktury.
  • Odstoupí-li Kupující oprávněně, je Provozovatel povinen vrátit kupní cenu (finanční částku uhrazenou kupujícím za zboží) Kupujícímu bezhotovostně připsáním na účet nebo složenkou zaslanou na adresu Kupujícího, a to nejpozději do 10 pracovních dní po doručení navráceného zboží.