Potřebujete poradit? +420 606564375 (po-pá 8:00 - 16:00)
0

Jak reklamovat?

  •  Záruční doba je 24 měsíců pokud není uvedeno jinak, a začíná běžet od převzetí zboží Kupujícím.         
  • Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí a případné vady reklamovat u dopravce neprodleně po jejich zjištění.

 

  • Záruka se nevztahuje:
  1. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
  2. na vady vzniklé nevhodným používáním zboží, vedlo-li k jeho poškození,
  3. na vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či dodavatelem v dokumentaci ke zboží,
  4. na vady vzniklé v důsledku poškození zboží živly (např. zásah blesku, povodně) nebo v důsledku přepětí v síti.

 

  • Místem uplatnění reklamace je Renata Dosedlová - 3DKancelář, Libušina 3, 702 00 Ostrava, tel. 606564375, email info@3dkancelar.cz
  • Reklamace se podává písemně - poštou, popřípadě e-mailem  spolu s uvedením čísla objednávky, přesným písemným popisem vady
  •  Vyřízení reklamace ve lhůtě  nejdéle 30 dnů od písemného ohlášení.